znicze

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO), niniejszym zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przedstawiamy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez firmę Skrabex- Krzysztof Skrabka całodobowe usługi pogrzebowe z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Skrabex - KRZYSZTOF SKRABKA CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE ul. Jedności Narodowej 121, 50-301 Wrocław.
 2. Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: SKRABEX-KRZYSZTOF SKRABKA CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE ul. Jedności NARODOWEJ 121 50-301 WROCŁAWlub e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z oferowaniem, sprzedażą usług będących w ofercie handlowej Administratora, w szczególności pod adresem: www.skrabex.com.pl oraz Administratora przy ul. Jedności Narodowej 121 50-301 Wrocław
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie i automatycznie.
 6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne w szczególności takie jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, lub zostały pozyskane bezpośrednio od tych osób.
  Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano bezpośrednio od tych osób:
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do:
  • sprzedaży naszych produktów lub usług, w tym realizacji Pana/Pani zamówień (w tym wysyłanie paragonów), dostawy produktów lub usług, przetwarzania płatności, świadczenia usług gwarancyjnych
  • świadczenia usług sprzedażowych, w tym rozpatrywania Pana/Pani zapytań i wniosków, prowadzenia z Panem/Panią korespondencji, rozwiązywania Pana/Pani problemów związanych z zamówieniem usług pogrzebowych
  Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano ze źródeł publicznie dostępnych:
  Kategorie pozyskanych danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do doręczeń, numery NIP, REGON, PESEL, firmę, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych przetwarzanych w automatycznych systemach przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy:
  • drogą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • bezpośrednio w siedzibie Administratora – Zakładu Usług Pogrzebowych we Wrocławiu ul Jedności Narodowej 121,50-301 Wrocław
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest od 25 maja 2018r.
  • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator może udostępnić Panu/Pani dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, rachunkowe, prawne, doradcze, audytorskie oraz windykacyjne, -podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kupna, dostawy i sprzedaży produktów i usług, w tym usług płatniczych,
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane ze wsparciem informatycznym, programistycznym i marketingowym.
  • operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Administratora.
  Informujemy również, że:
 10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 11. Administrator nie planuje dalej przetwarzać Pana/Pani danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 12. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pozdrawiamy,
Administrator
SKRABEX - KRZYSZTOF SKRABKA CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
UL JEDNOŚCI NARODOWEJ 12 150-301 WROCŁAW

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.